Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Visie

De Mr. J. Terpstraschool is een protestants-christelijke basisschool.

Dit komt naast Godsdienstonderwijs (Bijbel en God) tot uiting in de manier van lesgeven, maar ook in het samenwerken met elkaar: kinderen, leerkrachten en ouders. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom, er is ruimte en respect voor ieders inbreng.

 We werken vanuit vijf kernwaarden:

  • uitdaging, (ruimte voor talent)
  • waardering, (respect voor een ander)
  • veiligheid, (je wordt gezien)
  • ontwikkeling, (school in beweging)
  • samenwerking, (leren met en van elkaar)

Uitdaging: Het hebben van hoge verwachtingen van waaruit gerelateerde realistische doelen gesteld worden m.b.t. resultaten. Vervolgens gaan we de behaalde resultaten analyseren, implementeren en acties ondernemen. Uiteindelijk ook borgen. Van daaruit moet ruimte zijn voor talentontwikkeling van individuele kinderen. Ouders krijgen dan een duidelijk beeld van de prestaties van hun kind.

Waardering: Waardering/Respect binnen ons dagelijks handelen. Dat betekent letterlijk: opnieuw kijken. We kijken steeds opnieuw naar kinderen en volwassenen. Daaruit vloeit voor ons voort, dat wij niet onnodig etiketten op gedrag van kinderen willen plakken. We geven kinderen steeds nieuwe kansen. Ruimte voor complimenten naar de ander toe. Het betekent gelijkwaardigheid, beleefdheid en eerlijk zijn.  De leerkracht heeft daarin een voorbeeldfunctie. Ouders en leerkrachten kunnen dus op basis van gelijkwaardigheid in gesprek gaan.

Veiligheid: Dit wordt gecreëerd als je mag zijn wie je bent. Je wordt dan op je gedrag beoordeeld en niet op waar je vandaan komt. Daaruit vloeit voor ons voort, dat wij een open houding naar de kinderen hebben en hen vanuit een positieve aanpak benaderen. Daardoor kunnen ze zich competent voelen. Kinderen voelen zich het beste thuis als ze weten wat ze kunnen verwachten en wat hen te wachten staat. Het vormt de basis van waaruit gewerkt / geleerd kan worden.

Ontwikkeling: Vanuit het team worden nieuwe ontwikkelingen geanalyseerd. Vervolgens wordt door proeftuintjes ervaring opgedaan. Tenslotte willen we vooruitgang en vernieuwing in het onderwijs ruimte geven, waardoor kinderen beter / makkelijker kunnen leren. De discussie omtrent de 21ste eeuw en vaardigheden is dus van belang

Samenwerken: Door veiligheid en waardering te realiseren is het mogelijk om een basis te vormen van openheid en samenwerking naar elkaar toe. Dat betekent soms ook jezelf kwetsbaar opstellen. Vervolgens kun je van daaruit leren met en van elkaar, als leerlingen zowel als leerkrachten. Collega’s onderling kunnen elkaar bevragen en ondersteunen en ook kinderen kunnen in groepjes samenwerken om iets te realiseren. Ieder kan zijn of haar bijdrage daaraan leveren.

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen