Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Terpstraschool

De Terpstraschool is een protestants-christelijke school in Loosdrecht. Op deze site laten wij u zien waar de Terpstraschool voor staat.

Alle ouders en verzorgers die voor het eerst te maken krijgen met onze school heten wij van harte welkom. Wij hopen dat u voor onze school kiest.

Wanneer u nader wilt kennismaken met de school en de leerlingen, dan kunt u altijd een afspraak maken, liefst onder schooltijd, zodat u met eigen ogen kunt zien hoe de kinderen bezig zijn en de sfeer kunt proeven. 

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag. Wij waarderen het wanneer u als ouder / verzorger wilt meedenken en meewerken. Want alleen samen én met elkaar kunnen we de Terpstraschool een vertrouwde en veilige plek voor onze leerlingen laten zijn.

Naast onze school bevindt zich de Speelhoeve. Dit is naast een kinderdagverblijf ook een locatie voor naschoolse opvang, waar wij intensief mee samenwerken. Zo is één lokaal van de school ingericht als activiteitenruimte voor de naschoolse opvang. Tijdens schooltijden kunnen wij gebruik maken van die ruimte.

We willen als Terpstraschool in samenwerking met de stichting Eigen Wijzer de opstart van een IKC vormgeven. Een IKC is een Integraal Kind Centrum. Ouders kunnen voor hun kind dan op één plek afspraken maken voor aanmelding school, opvang voor, tussentijds en na school. Juist omdat de Terpstra en de Speelhoeve zo vlak naast elkaar liggen biedt dat extra kansen.

Ook voor extra begeleiding van kinderen na schooltijd m.b.t. huiswerk heeft de school afspraken gemaakt met Kidzsupport Loosdrecht. Deze organisatie gebruikt een lokaal in school om de individuele hulp van kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te realiseren.

Namens het team van de Terpstraschool,
Twan van Dijk en Rob Salij

terpstraschool loosdrecht  Mr. J. Terpstraschool
  Nieuw Loosdrechtsedijk 65
  1231 KM Loosdrecht
  tel. 035-5823864

  e-mail: terpstra@proceon.nl


 
 

 

 

 

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen