Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Stichting Proceon

Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder de stichting vallen twintig basisscholen. De stichting bestaat sinds 1 september 2006. Er werken zo’n driehonderd mensen voor circa 4.000 leerlingen.
In de naam van de stichting liggen onze ambitie en bestaansrecht opgesloten:

  • Het Latijnse ‘procedere’ betekent letterlijk ‘vooruitgaan’ of ‘voortgaan’. Stichting Proceon is een professionele organisatie met een professionele cultuur en heeft vernieuwing en ontwikkeling hoog in haar vaandel. We zien ook protestants-christelijk onderwijs — het bestaansrecht van de stichting — terug in de naam.

Protestants-christelijk onderwijs is wat ons betreft niet statisch, maar voortdurend onderwerp van gesprek. Stichting Proceon wil kinderen vanuit de christelijke traditie leren omgaan met zingevingsvragen.

Bezoekadres:
Nieuwe Havenweg 53
1216 BL Hilversum
035-6852320

Postadres:
Nieuwe Havenweg 53
Postbus 352
1200 AJ Hilversum
info@proceon.nl
www.proceon.nl

Visie en missie

Ons motto — leren met hoofd, hart en handen — laat iedereen zien wat we voor ogen hebben: leren, ontwikkelen in de volle breedte. Dit geldt voor leerlingen én personeel.

Stichting Proceon is een lerende gemeenschap met een professionele cultuur. De stichting verwacht als resultaat van haar inspanningen dat kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige deelnemers in onze veranderende samenleving. Dit betekent dat kennis, vaardigheden en ervaringen aan bod komen die de totale ontwikkeling van kinderen beogen.

Het personeel van Stichting Proceon realiseert een breed onderwijsaanbod dat is afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. Dit aanbod is steeds in ontwikkeling omdat de eisen van de omgeving van de school zich ook ontwikkelen.

Waarden

Onze gezamenlijke waarden:

  • Proactief naar de samenleving
  • Respect voor elkaars eigenheid
  • Open naar binnen en naar buiten
  • Christelijke levensvisie
  • Eigenstandig en zelfstandig zijn
  • Onderling verbonden en solidair met elkaar
  • Nadruk op fysieke en emotionele veiligheid

Missie

Stichting Proceon richt protestants-christelijke scholen voor primair onderwijs op in het Gooi en omgeving en houdt die in stand, zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs. Onze opdracht is om vanuit een christelijke overtuiging kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven. We richten ons op het volgen, begeleiden en stimuleren van een zo breed mogelijke groep kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen, met besef van normen en waarden. Hieruit leiden we ons motto af: leren met hoofd, hart en handen.

 

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen