Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Praktische informatie

Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur (op vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 vrij)

Op woensdag:
08.30 uur - 12.30 uur

Vanaf 8.20 uur en 12.50 uur mogen alle kinderen naar binnen, hierbij klinkt de bel. De leerkrachten staan bij de deur van hun lokaal om de leerlingen welkom te heten. Om 08.30 en 13.00 uur gaat de bel nog een keer ten teken dat de lessen beginnen. 

Gymnastiek

Op donderdagochtend van 8:30 uur tot 9:30 uur gymmen de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 samen in de sporthal Eikenrode. Om 8.20 uur gaat de deur open.

Uw kind wordt daar om 8:25 uur verwacht met gymkleding en zonder fiets.

Zwemmen

In groep 3 en 4 gaat uw kind wekelijks zwemmen in het Van Walderveenbad op woensdag van 11:45 uur tot 12:15 uur. U haalt uw kind om 12:15 uur op van het zwembad.

Fruitdag

Op woensdag en vrijdag is het fruitdag op school.

Uw kind mag op die dagen alleen fruit (en natuurlijk drinken) mee naar school nemen om te eten. 

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen