Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Overblijven

Tijdens de middagpauze is er de mogelijkheid (indien nodig) om uw kind bij ons op school te laten overblijven. De leerkrachten zijn dan niet verantwoordelijk voor de kinderen, maar de desbetreffende overblijfouders. Om de middagpauze zo vlot en gezellig mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal regels opgesteld voor de kinderen. De leerkrachten zullen in de klas aandacht besteden aan deze regels.

Voor de goede gang van zaken willen wij u erop wijzen dat u een 10 strippenkaart à € 15,00 of een 20 strippenkaart à € 30,00 moet aanschaffen, (contant is niet mogelijk) deze wordt door de overblijfouders afgestempeld aan het begin van de maaltijd.  

Deze kaart dient u aan te aanschaffen doormiddel van geld over te maken op IBAN NL39 RABO 0300 151 012 o.v.v. overblijfkaart en de naam van uw kind. Heeft u een overblijfkaart besteld en overgemaakt, graag een bevestigingsmail naar: bvdmeent@hotmail.com (coördinator overblijf Terpstraschool) zodat de kaart zo snel mogelijk wordt uitgeschreven en aan uw kind kan worden overhandigd.

Aangezien het van belang is dat wij in geval van nood de gegevens van uw kind bij de hand hebben, verzoeken wij u vriendelijk dit formulier  in te vullen ook al blijft uw kind maar één keer per jaar over. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen