Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Naschoolse activiteiten

Binnen het kindcentrum streven wij naar een goede balans tussen inspanning en ontspanning voor uw kind(eren). Daar geven wij onder meer vorm aan middels een naschools activiteitenprogramma.

Deelname is een vrije keuze en voor eigen rekening, maar u kunt dit beschouwen als een waardevolle aanvulling op ons lesprogramma.

U kunt rekenen op een gevarieerd programma waarbij de activiteiten worden begeleid door vakdocenten en gepassioneerde hobbyisten, wat zorg draagt voor een grote verscheidenheid binnen het aanbod.

Door het aanbieden van een korte reeks oriëntatielessen biedt het de kinderen de gelegenheid om speels te ontdekken waar hun voorkeur ligt en wordt jong talent aangewakkerd.

Tenzij anders aangegeven vinden de lessen plaats binnen school, aansluitend op de schooltijden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de activiteitenruimte, het speellokaal e/o de gemeenschapsruimte.

Jaarlijks worden er drie verschillende programma’s aangeboden. Per mail worden de betrokkenen hierover geïnformeerd.

Samen met u als ouder e/o verzorgende kunnen wij deze programma’s interessanter maken voor uw kind(eren).

Uw meedenken wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Denkt u hierbij aan uw eigen participatie in de vorm van een aanvulling op ons aanbod of ondersteunende hulp. 

Binnenkort zullen er twee programma's starten; de typecursus en de muzieklessen. In de maandkalender treft u de aanmeldgegevens hiervoor.

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen