Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Medezeggenschapsraad

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten 2 gekozen ouders en 2 personeelsleden. Jaarlijks wordt via verkiezingen (bij aanmelding meerdere leden) een deel van de raad vervangen. De bevoegdheden van de MR staan uitgebreid beschreven in een reglement, dat op iedere school in te zien is. In het kort komt het er op neer dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen zelfs instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen. Het is dus van groot belang, dat de leden van de MR goede contacten onderhouden met hun achterban: alle ouders en alle personeelsleden.

Samenstelling medezeggenschapsraad (MR):

Oudergeleding: 

Marjon ten Holter
Bas Kieft

Personeelsgeleding:

Esther Saalmink
Sarina van den Velden

Het mailadres van de medezeggenschapsraad:
mrterpstraschool@proceon.nl

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen