Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Belangrijke data schooljaar 2018-2019

September

03                                           Eerste schooldag

10 t/m 14                                Startgesprekken

20                                           Informatieavond voor ouders

24                                           Studiemiddag

26                                           Kinderpostzegelactie van start

 

Oktober

3 t/m 12                                  Kinderboekenweek

22 t/m 26                                Herfstvakantie

29                                           Studiedag

 

November

5 t/m 9                                    Nationaal Schoolontbijt

9                                             Voorleeswedstrijd

15                                           Informatieavond Voortgezet Onderwijs

19 t/m 23                                Week van de oudergesprekken

 

December

5                                             Sinterklaasfeest

6 t/m 11                                  Verwijzingsgesprekken

20                                           Kerstviering

24 t/m 4 januari                       Kerstvakantie

 

 

 

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen