Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie(AC) vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Uit alle groepen zijn in de AC ouders vertegenwoordigd die ook klassenmoeder zijn.

De AC vergadert ongeveer één keer per maand en heeft als doel mee te denken over allerlei zaken in en rond de school, de relatie tussen school en ouders te bevorderen en het organiseren van diverse activiteiten. Daarnaast verrichten de AC-ouders allerlei hand- en spandiensten tijdens activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, en avondvierdaagse.

Om deze festiviteiten te kunnen bekostigen is er een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt door de AC geïnd en beheerd. Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de directeur en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad. Voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt deze € 32,50 per leerling, waarvan € 8,00 per kind besteed kan worden door de leerkracht aan de eigen groep voor een excursie of materialen / middelen die in de eigen klas gebruikt kunnen worden.

Voorzitter

Martiene van Reenen 
Martiene @xs4all.nl

Penningmeester

Sandra Buffing
sandrabuffing@gmail.com

Groep 1/2

Saskia de Vries (moeder van Carice)
Samantha van der Linden (moeder van Stijn)

Groep 3/4

Yvette Hamming (moeder van Indy en Daan)
Marjolein Bloemendaal (moeder van Tess)

Groep 5/6

Sandra Buffing (moeder van Timo)
Suzanne Pos (moeder van Aimée)

Groep 7/8

Sandra van de Bunt (moeder van Hidde)
Marieke van de Bunt (moeder van Linde)

Vanuit het team

Sharissa Trommel (groep 3/4)

Mariëtte Muije (groep 5/6)

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen