Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie(AC) vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Uit alle groepen zijn in de AC ouders vertegenwoordigd die ook ‘klassenouder’ zijn.

De AC vergadert ongeveer één keer per maand en heeft als doel mee te denken over allerlei zaken in en rond de school, de relatie tussen school en ouders te bevorderen en het organiseren van diverse activiteiten. Daarnaast verrichten de AC-ouders allerlei hand- en spandiensten tijdens activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, en avondvierdaagse.

Om deze festiviteiten te kunnen bekostigen is er een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt door de AC geïnd en beheerd. Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de directeur en vastgesteld door de medezeggenschapsraad.

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt deze € 32,50 per leerling, waarvan € 8,00 per kind besteed kan worden door de leerkracht aan de eigen groep voor een excursie of materialen / middelen die in de eigen klas gebruikt kunnen worden.

 

Klassenouders groep 1/2

Gerlinde van Vliet (moeder van Fien en Norah)

Samantha van der Linden (moeder van Stijn)

Klassenouders groep 3/4

Yvette Hamming (moeder van Indy) Danielle Uijterlinde (moeder van Nikki en Fay)

 

Klassenouders groep 5/6

Sandra Buffing (moeder van Timo) Suzanne Pos (moeder van Aimée)

 

Klassenouders groep 7/8

Sandra van de Bunt (moeder van Hidde) Saskia de Vries (moeder van Romy)

 

Vanuit het team

Mariëtte Muije (groep 5/6)

 

Voorzitter

Martiene van Reenen Martiene @xs4all.nl

 

Penningmeester

Sandra Buffing sandrabuffing@gmail.com

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen