Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Aanmelden

Ruim voor uw kind 4 jaar wordt, is het verstandig uw kind bij een basisschool aan te melden. Indien uw interesse uitgaat naar onze school, kunt u een afspraak maken met de locatieleider voor een gesprek. De bedoeling van dit gesprek is u een idee te geven van de school. Vanzelfsprekend laten wij u de school zien en maakt u kennis met de leerkrachten. We vinden het erg prettig als kinderen voor hun derde verjaardag ingeschreven staan. Dan kunnen wij goed anticiperen op het aantal kinderen dat het komende schooljaar bij ons komt. Met name voor ruimte hebben wij de gemeente nodig en dan zijn deze aantallen van groot belang.

Wanneer uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Voor een kleuter is het even wennen om naar school te gaan. Daarom is het mogelijk de laatste twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, alvast kennis te maken met de school. Uw kind mag dan vijf ochtenden op school komen kijken en meedoen.
Als kinderen 5 jaar worden zijn ze leerplichtig. Toch gaan de meeste kinderen van 4 jaar al naar de basisschool. Wanneer echter blijkt, dat zo’n hele dag te vermoeiend is, kunt u gerust uw kind een halve dag laten komen. Overlegt u dat even met de groepsleerkracht.

De scholen van Stichting Proceon staan open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ouders en kinderen onderschrijven de christelijke identiteit van de school. Wanneer u een kind heeft dat speciale zorg of aangepast onderwijs nodig heeft door een handicap, ontwikkelingsstoornis of een ziekte, dan is het verstandig zo vroeg mogelijk de school hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen dan, in overleg met u, de afweging maken of wij in staat zijn uw kind voldoende onderwijs en zorg te bieden. Daarvoor heeft de school in veel gevallen informatie nodig van diverse, bij uw kind betrokken, zorgverleners. Wij kunnen u ook adviseren over de te nemen stappen om voor uw kind een passend onderwijsaanbod te verkrijgen. Op school is een beleidsplan “aannamebeleid van leerlingen” aanwezig, dat er voor zorgt dat deze afweging zorgvuldig gemaakt wordt.

Download hier het formulier waarmee u uw kind kunt aanmelden.

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen